TIN TỨC NỔI BẬT

Thí nghiệm thấm hiện trường

TCVN: 8371 : 2012

THÍ NGHIỆM THẤM HIỆN TRƯỜNG LÀ GÌ?

 phương pháp xác định độ thấm nước của đất bằng thí nghiệm đổ nước trong hố đào và trong hố khoan đối với các lớp đất có chiều dày khoảng 3 m đến 5 m hoặc hơn, có mặt lớp xuất lộ hoặc ở nông, thuộc đới thông khí, không bão hòa nước và được xem là đồng nhất đẳng hướng về phương diện thấm.

Thí nghiệm này áp dụng cho các loại đất hạt mịn, đất cát chứa sạn sỏi và đất sạn sỏi, có kết cấu tự nhiên hoặc được đầm chặt lại.

THÍ NGHIỆM THẤM HIỆN TRƯỜNG ĐỂ LÀM GÌ?

Nhằm xác định hệ số thấm K của đất tại độ sâu cần nghiên cứu.

THÍ NGHIỆM THẤM HIỆN TRƯỜNG NHƯ THẾ NÀO?

+ Thiết bị dụng cụ thí nghiệm.

- Hai vòng chắn hình trụ, bằng thép, có chiều cao đều bằng 20 cm đến 25 cm, vòng to đường kính trong 50 cm và vòng nhỏ đường kính trong 25 cm. Hai vòng đều được vát mép ngoài ở đầu dưới để dễ ấn vòng ngập vào đất; vòng nhỏ lồng trong vòng to, đồng tâm chính xác và liên kết chặt với vòng to bởi các thanh giằng cứng.

- Hai bình mariot chuyên dụng đựng đầy nước. Mỗi bình có dung tích 10 L, đã được định chuẩn và có thang chia độ đo lượng nước với độ chính xác đến 0,1 L. Miệng bình được nút bằng nút có cắm một ống gắn ở giữa. Khi sử dụng thí nghiệm, các bình được đặt thẳng đứng trên giá cứng, tư thế miệng bình chúc xuống dưới, một bình cấp nước vào vòng nhỏ còn bình kia cấp nước vào khoang trống giữa vòng nhỏ và vòng to (xem sơ đồ ở Hình C.1 Phụ lục C)

- Thiết bị khoan lấy mẫu để xác định độ ẩm của đất. Thiết bị và dụng cụ xác định độ ẩm của đất tại hiện trường.

Thí nghiệm thấm hiện trường

Hình 1: Thiết bị thấm hiện trường

+) Phương pháp tiến hành thí nghiệm thấm hiện trường.

+ Phương pháp tiến hành thí nghiệm thấm hiện trường: Theo phương pháp cột nước thay đổi theo thời gian, cụ thể như sau:

Đo mực nước ban đầu trong hố khoan (Nếu có).

Đổ nước với cột nước thay đổi rồi ghi chép sự hạ thấp độ sâu mực nước theo thời gian cho đến khi kết thúc thí nghiệm (Cột nước thay đổi ít nhất 2.0m).

Ghi chép sự hạ thấp độ sâu mực nước theo thời gian với thời gian đo: 0', 0.25', 0.5’, 1’, 2', 4', 8', 15', 30', 45', 60’, 90’, cho đến khi kết thúc thí nghiệm.

Thí nghiệm kết thúc khi mực nước hạ thấp bằng (0.1-0.2)H. (H là chiều cao cột nước).

+) Xử lý kết quả thí nghiệm thấm hiện trường.

Thí nghiệm thấm tại hiện trường được thực hiện bằng phương pháp thí nghiệm đổ nước trong hố khoan (theo M.E Harr, Mc Graw – Hill (1962): Áp dụng phương pháp cột nước hạ thấp dần): Quan trắc quá trình hạ thấp cột nước theo thời gian sau khi đổ nước vào hố khoan đến chiều cao H1.

Trong điêu kiệu tầng chứa nước cần thí nghiệm nằm cách lớp cách nước, hệ số thấm được tính theo công thức:

                                K=(d2ln⁡(4*L /D))/8*L*T

Trong đó:       - K: Hệ số thấm (m/s)

                       - d: Đường kính ống đổ nước thí nghiệm (m)

                       - D: Đường kính ống lọc (m)

                       - L: Chiều dài ống lọc (m)

                      - T: Hệ số thời giam thể hiện qua tỉ số biến đổi cột nước H/H1 và Log thập phân thời gian t, trong quá trình đo quan trắc mực nước hạ thấp. H1 là cột nước ở thời điểm bắt đầu thí nghiệm.

Kết quả tính toán trình bày như sau:

                                                               Bảng1: kết quả thí nghiệm thấm

Stt

Hố khoan

Độ sâu TN

Hệ số thời gian T

Hệ số Thấm

m/d

m/h (x10-1)

m/min (x10-3)

m/sec (x10-5)

1

….

….

….

….

….

….

….

 

 

0963894186