Lĩnh vực hoạt động

Kiểm tra chất lượng cọc bao gồm các công việc sau:

- Thí nghiệm kiểm tra chất lượng cọc bằng các phương pháp siêu âm, nén tĩnh, PIT, PDA

- Khoan lấy lõi cọc nhồi, khoan lấy lõi cọc xi măng đất.

 

Hãy liên hệ với Nền Móng Đăng Quang để được:

1) Tư vấn lập đề cương thí nghiệm miễn phí

2) Gửi báo giá cạnh tranh nhất

3) Tư vấn giải pháp nền móng chất lượng nhất.

Hotline: 093.789.4186   Email: nenmongdangquang@gmail.com

0963894186