TIN TỨC NỔI BẬT

Dịch vụ xin cấp giấy phép xây dựng

CHI TIẾT QUY TRÌNH XIN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG NHÀ XƯỞNG

 1. ĐỊNH NGHĨA VỀ  GIẤY PHÉP XÂY DỰNG NHÀ XƯỞNG

 • Giấy phép xây dựng là văn bản pháp lí do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư để xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo. Di dời công trình theo nguyện vọng trong phạm vi nội dung được cấp phép. Nó là một công cụ để tổ chức thực thi quy hoạch xây dựng đô thị đã được thông qua, qua đó có thể xác định được chủ đầu tư xây dựng đúng hay không đúng quy hoạch.
 • Giấy phép xây dựng bao gồm: giấy phép xây dựng có thời hạn và giấy phép xây dựng theo giai đoạn
 • Giấy phép xây dựng có thời hạn: là giấy phép xâ dựng cấp cho xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ được sử dụng trong thời hạn nhất định theo kế hoạch thực hiện quy hoạch xây dựng.
 • Giấy phép xây dựng theo giai đoạn: là giấy phép xây dựng cấp cho từng phần của công trình hoặc từng công trình của dự án khi thiết kế xây dựng của công trình hoặc dự án chưa thực hiện xong.
 1. HÌNH ẢNH VỀ GIẤY PHÉP XÂY DỰNG 1 SỐ CÔNG TRÌNH NHÀ XƯỞNG.
  (ảnh)

 2. HỒ SƠ XIN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG NHÀ XƯỞNG, NHÀ KHO:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng.
 • Giấy đăng kí kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư.
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/ hợp đồng thuê lại đất.
 • Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) hoặc Giấy cam kết bảo vệ môi trường theo quy định của luật Bảo vệ môi trường.
 • Chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC.
 • Quyết định phê duyệt dự án, quyết định đầu tư.
 • Báo cáo khảo sát địa chất.
 • Bản vẽ thiết kế XPXD.
 • Thuyết minh về hồ sơ thiết kế.
 • Dự toán công trình xây dựng.
 • Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức thiết kế.
 • Chứng chỉ hành nghề thiết kế kiến trúc, kết cấu của chủ trì thiết kế trong bản vẽ.
 • Văn bản thẩm định thiết kế với công trình có yêu cầu do cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định.
 • Báo cáo kết quả thẩm tra về thiết kế bản vẽ.
 • Báo cáo tổng hợp về dự án.
 1. THỜI GIAN ĐỂ ĐƯỢC CẤP PHÉP XÂY DỰNG

 • Đối với trường hợp cấp giấy phép xây dựng mới, bao gồm cả giấy phép xây dựng tạm, giấy phép xây dựng điều chỉnh, giấy phép di dời. Thời gian được tính khicow quan cấp phép xây dựng nhận đủ hồ sơ hợp lệ:
 • Không quá 20 ngày làm việc đối với công trình xây dựng công nghiệp;
 • Không quá 15 ngày làm việc đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị;
 • Không quá 10 ngày làm vệc đối với nhà ở nông thôn,
 • Đối với gia hạn Giấy phép xây dựng và cấp lại Giấy phép xây dựng thì thời gian cấp phép không qua 05 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan cấp phép xây dựng nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 1. QUY TRÌNH XIN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Quy trình cấp phép xây dựng

 1. Quyết định phê duyệt dự án xây dựng.

 • Quyết định phê duyệt dự án là văn bản pháp luật quyết định phê duyệt đầu tư dự án xây dựng, được sự chấp thuận của Ban Giám đốc doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị của doanh nghiệp. Trong quyết định thể hiện rõ tên dự án, tên chủ đầu tư, mục đích của dự án, địa điểm xây dựng, diện tích, quy mô, tổng mức đầu tư, hình thức quản lí, thời gian hoạt động, tiến độ thực hiện dự án.
 1. Thiết kế dự án xây dựng.

 • Việc thiết kế xây dựng phải được thực hiẹn bởi một đơn vị có đủ chuyên môn, kinh nghiệm, đủ tính pháp lí theo quy định nhà nước. Hồ sơ thiết kế phù họp với tiêu chuẩn- quy chuẩn ( link với tiêu chuẩn thiết kế) hiện hành, thể hiện rõ diện tích khu đất, diện tích xây dựng, diện tích cây xanh, diện tích giao thông nội bộ, vị trí xây dựng, diện tích, chiều cao, quy mô của từng hạng mục trong bản vẽ.
 • Hồ sơ thiết kế bao gồm:
 • Bản vẽ thiết kế xây dựng
 • Thuyết minh thiết kế bản vẽ
 • Dự toán xây dựng

            Tìm hiểu thêm về các tiêu chuẩn xây dựng (link)

 1. Thẩm định, thẩm tra thiết kế.

 • Được thực hiện bởi một đơn vị thứ 3 có đủ chuyên môn, kinh nghiệm, đủ tính pháp lí theo quy định nhà nước. Việc thẩm định, thẩm tra nhằm mục đích kiểm tra hồ sơ thiết kế cảu chủ đầu tư thực hiện đúng phù hợp với quy mô, nguồn vốn sử dụng của dự án, loại cà cấp công trình xây dựng, năng lực của đơn vị tư vấn thiết kế, và sự phù hợp của thiết kế với các quy định hiện hành
 1. Nộp hồ sơ xin phép xây dựng.

 • Nộp hồ sơ xin phép xây dựng tại cơ quan thụ lí hồ sơ theo quy định của nhà nước.
 • Cơ quan thụ lí hồ sơ xác nhận bằng văn bản là giấy hẹn trả lời kết quả xử lí hồ sơ xin phép.
 1. Kiểm tra hồ sơ xin phép xây dựng.

 • Cơ quan cấp phép xây dựng kiểm tra hồ sơ xin phép xây dựng của chủ đầu tư, kiểm tra về sự phù hợp của hồ sơ vớ các quy định hiện hành.
 • Trả lời bằng văn bản về sự hợp lí và phù hợp của hồ sơ
 • Văn bản trả lời sự không phù hợp
 • Văn bản cáp phép xây dựng
 1. Cấp phép xây dựng.

 • Cơ quan cấp phép xây dựng kiểm tra hồ sơ xin phép xây dựng cả chủ đầu tư nếu hồ sơ đúng thủ tục quy định thì đơn vị cấp phép cấp Giấy Phép Xây Dựng các xác nhận cảu người đứng đầu cơ quan cấp phép theo quy định nhà nước.
 • Cơ quan cấp phép xây dựng chuyển GPXD về nơi thụ lí hồ sơ xin phép dựng
 • Chủ đầu tư mang giấy hẹn trả lời kết quả lên cơ quan thụ lí hồ sơ xin phép xây dựng để nhận GIẤY PHÉP XÂY DỰNG và cũng là thành quả cuối cùng.

 

V. CÁC HÌNH ẢNH TÀI LIỆU CẤP PHÉP XÂY DỰNG KHÁC.

 1. Hình ảnh về giấy thẩm duyệt PCCC

Hình ảnh phê duyệt PCCC

 1. Hình ảnh về báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Hình ảnh báo cáo DTM

 1. Hình ảnh về báo cáo khảo sát địa chất

 Hình ảnh báo cáo khảo sát địa chất

0963894186