TIN TỨC NỔI BẬT

Bảng tra cơ lý cho các loại đất

Dưới đây là bảng tra các chỉ tiêu cơ lý dùng để phân loại các loại đất. 

 

0963894186