TIN TỨC NỔI BẬT

Cách xác định số lượng hố khoan, khoảng cách hố khoan, chiều sâu hố khoan trong khảo sát địa chất công trình xây dựng

Khảo sát địa chất là một phần quan trọng của nghiên cứu địa chất và là cơ sở cho việc hiểu về cấu trúc và tính chất của lớp đất đá bên trong, bên dưới của mọi công trình. Để thực hiện một quy trình khảo sát địa chất hiệu quả, đặc biệt khảo sát địa chất cho các công trình trước khi tiến hành xây dựng thì sự lựa chọn đúng về số lượng hố khoan, khoảng cách giữa hố khoan, và chiều sâu của hố khoan là vô cùng quan trọng. Bởi những yếu tố này sẽ liên quan trực tiếp tới sự an toàn, hiệu quả và bền vững của cả một dự án. Chính vì vậy chúng tôi sẽ chia sẻ bài viết chi tiết về các xác định số lượng hố khoan, khoảng cách hố khoan, chiều sâu hố khoan trong khảo sát địa chất công trình trong bài viết dưới đây. Với hi vọng sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về khảo sát địa chất và có cái nhìn rõ hơn về tầm quan trọng của khảo sát địa chất trước khi xây dựng dự án.

Số lượng hố khoan trong khảo sát địa chất

Số lượng hố khoan trong quá trình khảo sát địa chất cho một công trình xây dựng không phải lúc nào cũng cố định mà cần phải dựa vào các yếu tố cụ thể của công trình và mục tiêu khảo sát. Quyết định về số lượng hố khoan đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng để đảm bảo rằng dữ liệu thu thập đủ đáng tin cậy và phản ánh đầy đủ đặc điểm địa chất của khu vực.

Cụ thể, việc xác định số lượng hố khoan có thể dựa trên ba yếu tố chính sau đây:

Tính chất công trình

Các công trình có tính chất và quy mô khác nhau đòi hỏi số lượng hố khoan khảo sát địa chất khác nhau. Công trình như nhà ở riêng lẻ, nhà xưởng, hay nhà kho có tính chất quy mô nhỏ, tải trọng thấp, và mức độ phức tạp thấp thường chỉ cần từ 2 đến 3 hố khoan để đảm bảo đủ thông tin địa chất. 

Trong khi đó, các công trình có tính chất trung bình như chung cư, nhà cao tầng, yêu cầu khoảng từ 3 đến 5 hố khoan. Các công trình lớn hơn như khu công nghiệp hoặc khu đô thị, có tải trọng lớn và mức độ phức tạp cao, có thể cần ít nhất 5 hố khoan và có thể đòi hỏi nhiều hố khoan hơn.

Đặc điểm của khu vực địa lý cần khảo sát

Môi trường địa lý cũng ảnh hưởng đến số lượng hố khoan cần thiết. Khu vực với biến đổi địa chất cao, đặc điểm địa chất đa dạng, và sự biến đổi nhanh chóng yêu cầu việc thực hiện nhiều hố hoan hơn để bao quát đầy đủ thông tin. Trong khi đó, khu vực địa chất ổn định hơn có thể đòi hỏi ít hố khoan hơn.

Mục tiêu khảo sát cụ thể

Quyết định về số lượng hố khoan phụ huộc vào mục tiêu cụ thể và khảo sát. Câu hỏi cần được đặt ra là: " Chúng ta cần thu thập thông tin gì về địa chất ở khu vực này?" và "Mục tiêu khảo sát là gì?" "Dựa trên các câu hỏi này, số lượng hố khoan cần được xác định để đảm bảo đủ dữ liệu để đáp ứng mục tiêu nghiên cứu

Ngoài ra, trong một công trình, thường có ít nhất một hố khoan đặc biệt gọi là "hố khoan khống chế" để kiểm ra chiều sâu bên dưới. Hố khoan này thường khoan sâu hơn để thu thập dữ liệu về cấu trúc địa chất ở các tầng đất sâu hơn

Có thể thấy quyết định về số lượng hố khoan trong khảo sát địa chất của một công trình phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm tính chất của công trình, đặc điểm địa chất của khu vực, và mục tiêu khảo sát cụ thể. Việc lựa chọn số lượng và vị trí hố khoan cần phải được thực hiện một cách cân nhắc và khoa học để đảm bảo rằng thông tin địa chất thu thập được đủ đáng tin cậy và hữu ích cho quá trình xây dựng công trình

Khoảng cách các hố khoan trong khảo sát địa chất

Khoảng cách giữa các hố khoan trong quá trình khảo sát địa chất đóng vai trò quan trọng để đảm bảo thu thập thông tin địa chất đầy đủ và chính xác. Sự xác định khoảng cách này phải dựa trên một số yếu tố quan trọng, có thể kể đến các yếu tố chính như:

Điều kiện địa chất

Điều quan trọng là hiểu rõ điều kiện địa chất của khu vực đang khảo sát. Khoảng cách giữa các hố khoan phụ thuộc vào cấu trúc địa chất, loại đất đá và tính chất của lớp đất. Trong khụ vực có địa chất phức tạp, cần tăng mật độ hố khoan để thu thập thông tin đầy đủ

Tính chất công trình 

Loại công trình cũng ảnh hưởng đến khoảng cách giữa các hố khoan. Công trình nhỏ như nhà ở riêng lẻ hoặc nhà xưởng thường có tải trọng đều và sử dụng khoảng cách từ 50m đến 70m giữa các hố khoan. Tuy nhiên, công trình lớn hơn hoặc nhạy cảm với sự biến đổi địa chất có thể yêu cầu khoảng cách nhỏ hơn từ 30 m đến 50 m. Công trình quan trọng với độ lún và lún lệch cũng có thể đòi hỏi khoảng cách giữa các hố khoan nhỏ hơn, từ 10 m đến 30 m.

Sự phân bổ tải trọng

Sự phân bố tải trọng của công trình cũng quyết định khoảng cách giữa các hố khoan. Vị trí có tải trọng lớn thường yêu cầu mật độ hố khoan cao hơn để kiểm tra độ lún và lún lệch. Khoảng cách giữa các hố khoan thường từ 10m đến 30m

Việc xác định khoảng cách giữa các hố khoan trong khảo sát địa chất là một quyết định quan trọng dựa trên điều kiện địa chất, tính chất công trình, và phân bố tải trọng. Sự cân nhắc cẩn thận về khoảng cách này đảm bảo rằng dữ liệu địa chất thu thập được là đầy đủ và chính xác, giúp trong việc thiết kế và xây dựng các công trình một cách an toàn và hiệu quả.

Chiều sâu hố khoan trong khoan khảo sát địa chất 

Xác định chiều sâu của các hố khoan trong quá trình khảo sát địa chất là một phần quan trọng trong việc thu thập thông tin địa chất đáng tin cậy và hữu ích cho quá trình xây dựng công trình. Sự quyết định về chiều sâu này dựa trên một số yếu tố quan trọng, bao gồm:

Điều kiện địa chất 

Để xác định chiều sâu của hố khoan, điều quan trọng là phải hiểu rõ điều kiện địa chất của khu vực đang được khảo sát. Điều này đòi hỏi kiến thức đặc biệt về loại đất đá và cấu trúc địa chất. Chiều sâu hố khoan cần đảm bảo rằng thông tin thu thập được đủ để hiểu cấu trúc địa chất ở các tầng khác nhau. Đối với điều kiện địa chất đơn giản, công trình bình thường, quy mô khá lớn, chiều sâu khoan khảo sát địa chất thích hợp từ 5-10m. Nếu gặp phải lớp đất yếu, phải khoan qua lớp đất yếu đó và khoan vào lớp đất tốt ít nhất là 3 m - 5m có chỉ số SPT > 30. Nếu gặp đá nông, phải khoan và đá tươi 1 m.

Tính chất công trình khảo sát

Tính chất của công trình và mức độ quan trọng của nó cũng đóng vai trò quan trọng trong quyết định chiều sâu hố khoan. Các công trình nhỉ như nhà ở riêng lẻ hoặc nhà xưởng thường có tải trọng phân bố đều và có thể sử dụng khoảng các từ 5-10, giữa các hố khoan

Phân bố tải trọng 

Trong việc xác định chiều sâu của các hố khoan, yếu tố quan trọng khác cần xem xét là phân bố tải trọng của công trình. Sự phân bố này có thể ảnh hưởng đến quyết định về chiều sâu của hố khoan. Các vị trí có tải trọng lớn thường đòi hỏi khoan sâu hơn để kiểm tra mức độ lún và lún lệch một cách chi tiết và chính xác. 

Bản thiết kế khoan khảo sát

Thông thường, bản thiết kế khoan khảo sát đưa ra các yêu cầu cụ thể về chiều sâu hố khoan. Nếu khoan đến chiều sâu quy định trong bản thiết kế mà không tìm thấy thông tin quan trọng, cần báo lại bên thiết kế để điều chỉnh lại chiều sâu hố khoan sao cho phù hợp với các yếu tố địa chất và công trình.

Xác định số lượng hố khoan, khoảng cách hố khoan, chiều sâu hố khoan trong khảo sát địa chất công trình xây dựng để làm gì?

Xác định số lượng hố khoan, khoảng cách hố khoan, và chiều sâu hố khoan trong khảo sát địa chất công trình xây dựng là để thu thập thông tin và dữ liệu địa chất cần thiết để hỗ trợ quá trình thiết kế, xây dựng và quản lý công trình. 

  • Xác định chiều sâu và số lượng hố khoan giúp hiểu rõ hơn về đặc điểm địa chất của khu vực xây dựng. Bao gồm loại đất đá , cấu trúc địa chất, độ dày của các lớp đất và đá, tính chất vật lý và hóa học của chúng. Thông tin này rất quan trọng để đảm bảo sự ổn định của công trình và dự báo các vấn đề tiềm ẩn như sụt lún hay sạt lở.
  • Dữ liệu từ hố khoan giúp xác định cơ sở xây dựng phù hợp cho công trình. Giúp bạn đưa ra được quyết định vị trí và độ sâu của cọc móng, thiết kế hệ thống thoát nước và lựa chọn vật liệu xây dựng phù hợp với điều kiện địa chất
  • Xác định chiều sâu hố khoan cũng đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn cho công trình và người lao động. Việc thu thập thông tin địa chất giúp dự báo và ngăn ngừa các rủi ro liên quan đến độ sâu và tính chất của công trình.
  • Xác định số lượng hố khoan và khoảng cách hợp lý giúp tối ưu hóa nguồn lực và ngăn ngừa lãng phí. Không nên khoan quá nhiều hố khoan nếu không cần, vì điều này có thể tăng chi phí mà không cung cấp thông tin hữu ích.
  • Trong một số trường hợp, việc khảo sát địa chất cũng liên quan đến quản lý môi trường. Đặc biệt là trong việc theo dõi tác động của công trình đối với nguồn nước ngầm và môi trường tự nhiên.

Kết luận

Trong xây dựng công trình, khảo sát địa chất là một phần quan trọng để đảm bảo sự an toàn và hiệu quả của dự án. Số lượng hố khoan, khoảng cách giữa hố khoan và chiều sâu của hố khoan là ba yếu tố cơ bản quyết định đối với quá trình khảo sát địa chất. Chúng ta cần xác định số lượng hố khoan thích hợp dựa trên mục tiêu nghiên cứu và quy mô khu vực được khảo sát. Khoảng cách giữa các hố khoan cần được thiết lập để đảm bảo phạm vi mẫu đủ lớn và chiều sâu hố khoan cần được xác định sao cho nó cung cấp thông tin địa chất chính xác. Thông tin từ hố khoan có thể ứng dụng rộng rãi trong xây dựng công trình, từ việc xác định rủi ro địa chất đến việc hỗ trợ thiết kế và xây dựng.

Khảo sát địa chất không chỉ là quá trình thu thập dữ liệu, mà còn là một phần quan trọng trong quá trình quyết định và kế hoạch xây dựng. Hiểu rõ tầm quan trọng của số lượng hố khoan, khoảng cách hố khoan và chiều sâu hố khoan là bước đầu tiên trong việc đảm bảo sự thành công của một dự án xây dựng.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về các thông tin cũng như giá thành của các dịch vụ về khảo sát địa chất, khoan khảo sát công trình, khoan thăm dò, khảo sát xây dựng, khảo sát địa chất công trình... Thì hãy liên hệ tới Hotline: 093.789.4186   Email: nenmongdangquang@gmail.com của Nền móng Đăng Quang để được tư vấn và báo giá chi tiết hơn.

 

0963894186