Khảo sát địa chất tại Yên Mỹ, Hưng Yên - Công trình dự án nhà máy nhuộm Hà Nội - CN Hưng Yên

Nền móng Đăng Quang khảo sát địa chất dự án Công trình Dự án nhà máy nhuộm Hà Nội - Hưng Yên tại KCN dệt may Phố Nối B, Xã Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên.

Công việc chi tiết như sau:

 STT                   

Nội dung công việc
   1  Xác định vị trí hố khoan
   2 Khoan trong đất cấp I-III trên cạn
   3 Khoan trong đất đá cấp  IV-VI trên cạn
   4 Lập báo cáo khảo sát ĐCCT (Nộp 3 bộ bản cứng)
   5 Thí Nghiệm STP, 2m/lần.
   6 Thí nghiệm chỉ tiêu cơ lý mẫu nguyên dạng 
   7 Thí nghiệm chỉ tiêu cơ lý mẫu xáo động

0937894186