Khảo sát địa chất Nhà máy điện mặt trời Sao Mai 210MW- Tịnh Biên, An Giang

Dự án điện NLMT quy mô 210MW tại An Giang có tổng vốn đầu tư khoảng 193.35 triệu USD chia ra 4 giai đoạn, gồm: Giai đoạn 1 (46MW), giai đoạn 2 (58MW), giai đoạn 3 (44MW) và giai đoạn cuối (62MW), tương ứng những năm 2018, 2019, 2020 và 2021.

Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi của dự án đã được công ty tư vấn ILF chi nhánh Thái Lan lập và được chính quyền địa phương cấp phép đầu tư. Dự án cũng đã được đưa vào qui hoạch tổng thể phát triển ngành điện quốc gia, được Thủ tướng chính phủ phê chuẩn theo quyết định số 869/TTg-CN (ngày 19.06.2017) bổ sung vào Quy hoạch phát triển điện quốc gia. Đây cũng là dự án cung cấp năng lượng đầu tiên phát triển từ nguồn module đa tinh (polycrystillne module) với tổng gói thầu được giao cho đơn vị uy tín hàng đầu (EPC) trong công tác triển khai dự án.

Nền móng Đăng Quang tiếp tục được Chủ đầu tư tin tưởng và giao gói thầu Lập báo cáo khảo sát địa chất địa hình và thi công móng cho trụ pin mặt trời với yêu cầu về tiến độ và chất lượng rất cao.

Giai đoạn 1: Tiến hành công việc lập báo cáo đánh giá cấu trúc địa chất toàn bộ dự án

Giai đoạn 2: Đề xuất phương án và thi công cọc móng cho tấm pin mặt trời.

Hạng mục công việc giai đoạn 1 tại dự án như sau:

Dưới đây là hình ảnh thi công tại dự án:

   
   

 

 

 

 

 

0937894186