Khảo sát địa chất tại Hòa Bình - Dự án đầu tư xây dựng Công viên Heritist Park tỉnh Hòa Bình

Nền Móng Đăng Quang là Nhà thầu khảo sát địa chất  Dự án Công viên di sản Heritist , Huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình. Dự án bao gồm các hạng mục như Khách sạn Du Thuyền, Trung tâm triển lãm, Công Viên Vui Chơi...

Chi tiết khối lượng công việc khảo sát địa chất như sau:

STT

Nội dung công việc

   1

Khoan đất cấp I-III trên cạn (Đất)

   2

Khoan đất cấp IV- VI trên cạn (Cuội sỏi và đá phong hóa, đá gốc)

   3

Thí nghiệm SPT

   4

Thí nghiệm mẫu ND (Đất loại sét - 9 chỉ tiêu thông thường)

   5

Thí nghiệm mẫu không ND (Đất loại cát)

   6

Thí nghiệm nén 1 trục nở hông (qu)

   7

Thí nghiệm nén cố kết

   8

Thí nghiệm mẫu nước ăn mòn bê tông (Nước mặt và nước ngầm)

   9

Thí nghiệm nén 3 trục sơ đồ CU

   10

Thí nghiệm nén 3 trục sơ đồ UU 

   11

Thí nghiệm các chỉ tiêu thông thường của đá

   12

Lập báo cáo khảo sát ĐCCT (Nộp 3 bộ bản cứng và đĩa CD)

Một số hình ảnh thi công:

 

 
 
 

 

0937894186