Khảo sát địa chất tại Thanh Hóa - Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Quốc Tế Sao Mai 18 tầng tại huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Nền Móng Đăng Quang là Nhà thầu khảo sát địa chất Bệnh viện Quốc tế Sao Mai nằm trong khu đô thị mới Sao Mai -  H.Triệu Sơn - Tỉnh Thanh Hóa. Bệnh viện Quốc tế Sao Mai với tổng vốn đầu tư khoảng 1.500 tỷ đồng. Công trình y tế có qui mô 500 giường, bao gồm 3 khối nhà tòa nhà hành chính 5 tầng, tòa nhà chuyên khoa 18 tầng, tòa nhà điều trị 12 tầng sẽ cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho người dân xung quanh và cho khách thập phương khi quá cảnh qua cảng hàng không Thọ Xuân. 

Chi tiết khối lượng công việc khảo sát địa chất như sau:

STT

Nội dung công việc

 

 

 

 

   1

Khoan đất cấp I-III trên cạn (Đất)

 

 

 

 

   2

Khoan đất cấp IV- VI trên cạn (Cuội sỏi và đá phong hóa, đá gốc)

 

 

 

 

   3

Thí nghiệm SPT

 

 

 

 

   4

Thí nghiệm mẫu ND (Đất loại sét - 9 chỉ tiêu thông thường)

 

 

 

 

   5

Thí nghiệm mẫu không ND (Đất loại cát)

 

 

 

 

   6

Thí nghiệm nén 1 trục nở hông (qu)

 

 

 

 

   7

Thí nghiệm nén cố kết

 

 

 

 

   8

Thí nghiệm mẫu nước ăn mòn bê tông (Nước mặt và nước ngầm)

 

 

 

 

   9

Thí nghiệm nén 3 trục sơ đồ CU

 

 

 

 

   10

Thí nghiệm nén 3 trục sơ đồ UU 

 

 

 

 

   11

Thí nghiệm các chỉ tiêu thông thường của đá

 

 

 

 

   12

Lập báo cáo khảo sát ĐCCT (Nộp 5 bộ bản cứng và đĩa CD)

 

 

 

 

0937894186