Khảo sát địa chất tại Hưng Yên - Dự án nhà máy sản xuất mỹ phẩm CGMP - KOSEI tại Thôn Mễ Hạ, Xã Yên Phú, Yên Mỹ, Hưng Yên.

Nền móng Đăng Quang khảo sát địa chất nhà xưởng sản xuất mỹ phẩm CGMP tại Thôn Mễ Hạ, Xã Yên Phú, Yên Mỹ, Hưng Yên. 

Nhà máy  có qui mô 8.000m2, và 1 khu điều hành 2 tầng.

Công việc chi tiết như sau:

 STT                   

Nội dung công việc
   1 Khoan đất cấp I-III trên cạn (Đất)
   2 Khoan đất cấp IV- VI trên cạn (Cuội sỏi và đá phong hóa, đá gốc)
   3 Thí nghiệm SPT
   4 Thí nghiệm mẫu ND (Đất loại sét - 9 chỉ tiêu thông thường)
   5 Thí nghiệm mẫu không ND (Đất loại cát)
   6 Thí nghiệm các chỉ tiêu thông thường của đá
   7 Lập báo cáo khảo sát ĐCCT (Nộp 3 bộ bản cứng)

 

Một số hình ảnh thi công:

 

0937894186