Thí nghiệm cọc tại Bình Thuận - Dự án Nhà máy điện mặt trời Vĩnh Hảo 6 tỉnh Bình Thuận

Nền móng Đăng Quang là nhà thầu chính Thí nghiệm cọc tại dự án nhà máy nhiệt điện mặt trời Vĩnh Hảo 6.

Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến 1.361 tỷ đồng, công suất thiết kế 50 MWp. Theo dự kiến, dự án sẽ cung cấp 83 triệu KWh/năm.

0937894186