Khảo sát địa chất tại Thanh Hóa - Dự án khu du lịch sinh thái resort Vua Lê, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Nền móng Đăng Quang là nhà thầu khảo sát địa chất tuyến đường bờ kè khu Đảo Ngọc, khu Đập tràn thuộc khu resort Sao Mai - Thanh Hóa. Khu resort Sao Mai Thanh Hóa là khu nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp, có cơ sở hạ tầng đồng bộ. Diện tích qui hoạch là 53.8 ha tại xã Thọ Lâm, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Quy mô phục vụ khách 1200 khách, trong đó khách lưu trú 700 khách. 

Chi tiết hạng mục công việc khảo sát địa chất như sau: 

STT

Nội dung công việc

   1

Khoan đất cấp I - III trên cạn (Đất)

   2

Khoan đất cấp I - III dưới lòng hồ cần sử dụng hệ bè giá đỡ  (Đất)

   3

Khoan đất cấp IV- VI trên cạn (Cuội sỏi và đá phong hóa, đá gốc)

   4

Thí nghiệm SPT

   5

Thí nghiệm mẫu ND (Đất loại sét - 9 chỉ tiêu thông thường)

   6

Thí nghiệm mẫu không ND (Đất loại cát)

   7

Thí nghiệm nén 1 trục nở hông (qu)

   8

Thí nghiệm nén cố kết

   9

Thí nghiệm mẫu nước ăn mòn bê tông (Nước mặt và nước ngầm)

   10

Thí nghiệm nén 3 trục sơ đồ CU

   11

Thí nghiệm nén 3 trục sơ đồ UU 

   12

Thí nghiệm các chỉ tiêu thông thường của đá

   13

Hệ bè giá đỡ máy

   14

Lập báo cáo khảo sát ĐCCT (Nộp 6 bộ bản cứng và đĩa CD)

 

Dưới đây là một số hình ảnh thi công tại dự án:

s

0937894186