Xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, Việt Nam.. Dự án này sử dụng diện tích mặt đất khoảng 275ha; tổng công suất thiết kế khoảng 104MW; sản lượng điện sản xuất gần 302 triệu KWh/năm. Tổng vốn đầu tư của dự án là khoảng 5000 tỷ đồng.

"/> Xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, Việt Nam.. Dự án này sử dụng diện tích mặt đất khoảng 275ha; tổng công suất thiết kế khoảng 104MW; sản lượng điện sản xuất gần 302 triệu KWh/năm. Tổng vốn đầu tư của dự án là khoảng 5000 tỷ đồng.

"/> Xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, Việt Nam.. Dự án này sử dụng diện tích mặt đất khoảng 275ha; tổng công suất thiết kế khoảng 104MW; sản lượng điện sản xuất gần 302 triệu KWh/năm. Tổng vốn đầu tư của dự án là khoảng 5000 tỷ đồng.

"/>
0963894186