Xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, Việt Nam.. Dự án này sử dụng diện tích mặt đất khoảng 275ha; tổng công suất thiết kế khoảng 104MW; sản lượng điện sản xuất gần 302 triệu KWh/năm. Tổng vốn đầu tư của dự án là khoảng 5000 tỷ đồng.

"/> Xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, Việt Nam.. Dự án này sử dụng diện tích mặt đất khoảng 275ha; tổng công suất thiết kế khoảng 104MW; sản lượng điện sản xuất gần 302 triệu KWh/năm. Tổng vốn đầu tư của dự án là khoảng 5000 tỷ đồng.

"/> Xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, Việt Nam.. Dự án này sử dụng diện tích mặt đất khoảng 275ha; tổng công suất thiết kế khoảng 104MW; sản lượng điện sản xuất gần 302 triệu KWh/năm. Tổng vốn đầu tư của dự án là khoảng 5000 tỷ đồng.

"/>

Thí nghiệm cọc - Gói thầu Cung cấp, thi công và thí nghiệm kéo và đẩy ngang cọc cho dự án điện mặt trời Sao Mai 104MW.

Nền móng Đăng Quang là nhà thầu chính Cung cấp, thi công và thí nghiệm kéo và đẩy ngang cọc cho dự án điện mặt trời Sao Mai 104MW.

Chủ đầu tư dự án là Tập đoàn Sao Mai, Nhà máy được đặt tại Xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, Việt Nam.. Dự án này sử dụng diện tích mặt đất khoảng 275ha; tổng công suất thiết kế khoảng 104MW; sản lượng điện sản xuất gần 302 triệu KWh/năm. Tổng vốn đầu tư của dự án là khoảng 5000 tỷ đồng.

Trong đó Nền móng Đăng Quang sẽ đảm nhận phần thi công và thí nghiệm kéo và đẩy ngang cọc cho dự án điện mặt trời Sao Mai 104MW.

0937894186