Lắp đặt kết cấu pin dự án Nhà Máy điện mặt trời TTC Đức Huệ, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An

Nền móng Đăng Quang là Nhà thầu thi công hạng mục lắp đặt tấm pin dự án Nhà Máy điện mặt trời TTC Đức Huệ 1 tại Xã Mỹ Thạnh Bắc, Huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.

0937894186