Khảo sát địa chất tại Hà Nội - Dự án tòa nhà văn phòng làm việc và cho thuê 9 tầng tại Số 5 Láng Hạ, Hà Nội

0937894186