Khảo sát địa chất tại Thanh Hóa - Dự án đầu tư xây dựng Trường mầm non Thọ Dân tại huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Nền Móng Đăng Quang là Nhà thầu khảo sát địa chất Trường mầm non Sao Mai nằm trong khu đô thị mới Sao Mai -  H.Triệu Sơn - Tỉnh Thanh Hóa. Trường mầm non Sao Mai với tổng vốn đầu tư khoảng 25 tỷ đồng. Công trình có qui mô 1200 cháu với 3 khối nhà cao 3 tầng với đầy đủ các trang thiết bị, khu vui chơi công viên, bể bơi. Nhằm cung cấp và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các bậc phụ huynh với mong muốn cho con cháu được học tập trong môi trường chuyên nghiệp nhất.

Chi tiết khối lượng công việc khảo sát địa chất như sau:

 STT                   

Nội dung công việc    
   1 Khoan đất cấp I-III trên cạn (Đất)    
   2 Khoan đất cấp IV- VI trên cạn (Cuội sỏi và đá phong hóa, đá gốc)    
   3 Thí nghiệm SPT    
   4 Thí nghiệm mẫu ND (Đất loại sét - 9 chỉ tiêu thông thường)    
   5 Thí nghiệm mẫu không ND (Đất loại cát)    
   6 Thí nghiệm nén 1 trục nở hông (qu)    
   7 Thí nghiệm nén cố kết    
   8 Thí nghiệm mẫu nước ăn mòn bê tông (Nước mặt và nước ngầm)    
   9 Thí nghiệm nén 3 trục sơ đồ CU    
   10 Thí nghiệm nén 3 trục sơ đồ UU     
   11 Thí nghiệm các chỉ tiêu thông thường của đá    
   12 Lập báo cáo khảo sát ĐCCT (Nộp 6 bộ bản cứng và đĩa CD)    

 

 

0937894186