Khảo sát địa chất tại Sơn La - Dự án xây dựng bể chứa mật nhà máy đường Sơn La tại Thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La

Nền móng Đăng Quang và Vietgeo là liên danh nhà thầu khảo sát địa chất dự án xây dựng mở rộng nhà máy đường Sơn La. Phạm vi khảo sát bao gồm khu vực bồn chưa mật 5000m3 và phụ cận. Nền móng Đăng Quang với tư cách là nhà thầu đứng đầu liên danh đang gấp rút thực hiện dự án trên để đảm bảo tiến độ, chất lượng theo đúng yêu cầu từ chủ đầu tư.

Chi tiết đầu mục công việc dự kiến như sau

       STT      Nội dung công việc                      Đơn vị tính        Khối lượng
   1 Khoan đất cấp I - III trên cạn  m 160
   2 Khoan đất cấp IV- VI trên cạn (Cuội sỏi và đá phong hóa, đá gốc) m 60
   3 Thí nghiệm SPT Điểm 80
   4 Thí nghiệm mẫu ND (Đất loại sét - 9 chỉ tiêu thông thường) Mẫu 75
  5 Thí nghiệm mẫu không ND (Đất loại cát) Mẫu 5
   6 Thí nghiệm nén 1 trục nở hông (qu) Mẫu 10
   7 Thí nghiệm nén cố kết Mẫu 10
   8 Thí nghiệm mẫu nước ăn mòn bê tông (Nước mặt và nước ngầm) Mẫu 3
   9 Thí nghiệm nén 3 trục sơ đồ CU Mẫu 10
   10 Thí nghiệm nén 3 trục sơ đồ UU  Mẫu 10
   11 Thí nghiệm các chỉ tiêu thông thường của đá Mẫu 6
   12 Lập báo cáo khảo sát ĐCCT (Nộp 6 bộ bản cứng và đĩa CD) Trọn gói 1

:

https://www.youtube.com/watch?v=SwqlyQJID8Y

0937894186