Khảo sát địa chất tại Nam Từ Liêm, Hà Nội - Công trình dự án nhà máy sữa ABBOTT Hoa Kỳ

Nền móng Đăng Quang khảo sát địa chất dự án Công trình dự án nhà máy sữa ABBOTT Hoa Kỳ - Hà Nội tại KCN Nam Từ Liêm, Phố Nối B, Xã Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên.

Công việc chi tiết như sau:

 

 STT                   

Nội dung công việc
   1  Xác định vị trí hố khoan
   2 Khoan trong đất cấp I-III trên cạn
   3 Khoan trong đất đá cấp  IV-VI trên cạn
   4 Lập báo cáo khảo sát ĐCCT (Nộp 3 bộ bản cứng)
   5 Thí Nghiệm STP, 2m/lần.
   6 Thí nghiệm chỉ tiêu cơ lý mẫu nguyên dạng 
   7 Thí nghiệm chỉ tiêu cơ lý mẫu xáo động


0937894186