Khảo sát địa chất, khảo sát địa hình tại Mai Sơn, Sơn La - Công trình dự án Trung Tâm Chế Biến Rau Quả DOVECO Sơn La

Nền móng Đăng Quang khảo sát địa chất dự án Công trình dự án Trung Tâm Chế Biến Rau Quả DOVECO Sơn La tại Thị trấn Hát Lót, Huyện Mai Sơn, Tỉnh Sơn La.

Công việc chi tiết như sau:

 STT                   

Nội dung công việc
   1  Xác định vị trí hố khoan
   2 Khoan trong đất cấp I-III trên cạn
   3 Khoan trong đất đá cấp  IV-VI trên cạn
   4 Lập báo cáo khảo sát ĐHCT (Nộp 5 bộ bản cứng)
   5 Lập báo cáo khảo sát ĐCCT (Nộp 5 bộ bản cứng)
   6 Thí Nghiệm STP, 2m/lần.
   7 Thí nghiệm chỉ tiêu cơ lý mẫu nguyên dạng 
   8 Thí nghiệm chỉ tiêu cơ lý mẫu xáo động

0937894186