Khảo sát địa chất, khảo sát địa hình tại Cẩm Giàng, Hải Dương - Công trình dự án nhà máy công ty TNHH KSP VIỆT NAM

Nền móng Đăng Quang khảo sát địa chất, khảo sát địa hình Công trình dự án nhà máy công ty TNHH KSP VIỆT NAM tại KCN VSIP, xã Lương Điền, huyện Cẩm Giang, tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Công việc chi tiết như sau:

 STT                   

Nội dung công việc
   1  Xác định vị trí hố khoan
   2 Khoan trong đất cấp I-III trên cạn
   3 Khoan trong đất đá cấp  IV-VI trên cạn
   4 Lập báo cáo khảo sát ĐHCT (Nộp 3 bộ bản cứng)
   5 Lập báo cáo khảo sát ĐCCT (Nộp 3 bộ bản cứng)
   6 Thí Nghiệm STP, 2m/lần.
   7 Thí nghiệm chỉ tiêu cơ lý mẫu nguyên dạng 
   8 Thí nghiệm chỉ tiêu cơ lý mẫu xáo động

0937894186