Khảo sát địa chất tại thành phố Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk - Công trình dự án nhà nghỉ cho cán bộ nhân viên công ty MEDLATEC

Nền móng Đăng Quang khảo sát địa chất Dự án công trình nhà nghỉ cho cán bộ nhân viên công ty MEDLATEC tại Phường Ea Tam, Thành phố Buôn Mê Thuột, Tỉnh Đắk Lắk.

Công việc chi tiết như sau:

 STT                   

Nội dung công việc
   1  Xác định vị trí hố khoan
   2 Khoan trong đất cấp I-III trên cạn
   3 Khoan trong đất đá cấp  IV-VI trên cạn
   4 Lập báo cáo khảo sát ĐCCT (Nộp 3 bộ bản cứng)
   5 Thí Nghiệm STP, 2m/lần.
   6 Thí nghiệm chỉ tiêu cơ lý mẫu nguyên dạng 
   7 Thí nghiệm chỉ tiêu cơ lý mẫu xáo động

0937894186