Khảo sát địa chất tại Lào Cai - Dự án tòa văn phòng làm việc và nhà ở TP Lào Cao - Ecoba Việt Nam

Nền móng Đăng Quang khảo sát địa chất văn phòng làm việc và nhà ở tại đường Phan Đình Phùng, phường Phố Mới, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Công việc chi tiết như sau:

 STT                   

Nội dung công việc
   1 Khoan đất cấp I-III trên cạn (Đất)
   2 Khoan đất cấp IV- VI trên cạn (Cuội sỏi và đá phong hóa, đá gốc)
   3 Thí nghiệm SPT
   4 Thí nghiệm mẫu ND (Đất loại sét - 9 chỉ tiêu thông thường)
   5 Thí nghiệm mẫu không ND (Đất loại cát)
   6 Thí nghiệm các chỉ tiêu thông thường của đá
   7    Quan trắc mực nước dưới đất
   8 Lập báo cáo khảo sát ĐCCT (Nộp 3 bộ bản cứng)

 

0937894186