Khảo sát địa chất Long An - Nhà máy sản xuất bao bì Long An

ền Móng Đăng Quang là Nhà thầu khảo sát địa chất Dự án Nhà máy sản xuất bao bì Long An tại KCN Xuyên Á, Đức Huệ, Long An.
Nhà máy sản xuất bao bì Long An của Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Lộ Đức tại KCN Xuyên Á, Đức Huệ, Long An - Nhà máy sản xuất túi ni lông tự phân hủy sinh học, sản phẩm thân thiện với môi trường, được thành lập từ năm 2002 đã được Bộ tài nguyên - Môi trường công nhận là sản phẩm thân thiện theo giấy chứng nhận số SP002.13 - ngày 04 tháng 02 năm 2013.

Chi tiết khối lượng công việc khảo sát địa chất như sau:

STT

Nội dung công việc

   1

Khoan đất cấp I-III trên cạn (Đất)

   2

Khoan đất cấp IV- VI trên cạn (Cuội sỏi và đá phong hóa, đá gốc)

   3

Thí nghiệm SPT

   4

Thí nghiệm mẫu ND (Đất loại sét - 9 chỉ tiêu thông thường)

   5

Thí nghiệm mẫu không ND (Đất loại cát)

   6

Thí nghiệm nén 1 trục nở hông (qu)

   7

Thí nghiệm nén cố kết

   8

Thí nghiệm mẫu nước ăn mòn bê tông (Nước mặt và nước ngầm)

   9

Thí nghiệm nén 3 trục sơ đồ CU

   10

Thí nghiệm nén 3 trục sơ đồ UU 

   11

Lập báo cáo khảo sát ĐCCT (Nộp 3 bộ bản cứng và đĩa CD)

Một số hình ảnh thi công:


0937894186