Nền móng Đăng Quang (Đăng Quang E&C) trúng thầu gói Khảo sát địa chất của dự án Nhà xưởng CTIC Vienam tại KCN An Dương,Xã Hồng Phong, huyện An Dương, TP Hải Phòng
  "/> Nền móng Đăng Quang (Đăng Quang E&C) trúng thầu gói Khảo sát địa chất của dự án Nhà xưởng CTIC Vienam tại KCN An Dương,Xã Hồng Phong, huyện An Dương, TP Hải Phòng
  "/> Nền móng Đăng Quang (Đăng Quang E&C) trúng thầu gói Khảo sát địa chất của dự án Nhà xưởng CTIC Vienam tại KCN An Dương,Xã Hồng Phong, huyện An Dương, TP Hải Phòng
  "/>
0963894186