Khảo sát địa chất tại Long An -Nhà máy điện mặt trời Europlast Long An

Nền Móng Đăng Quang là Nhà thầu khảo sát địa chất Dự án Nhà máy điện mặt trời Europlast tại Mỹ Thạch Bắc, Đức Huệ, Long An

Nhà máy điện mặt trời Europlast Long An của Công ty cổ phần tập đoàn Sao Mai tại Mỹ Thạch Bắc, Đức Huệ, Long An.Nhà máy điện đầu tiên của EUP có tổng mức đầu tư là 1.157 tỷ đồng, có công suất 50MW, xây dựng trên diện tích 58,66 ha và kết nối trực tiếp với hệ thống điện quốc gia. 

Chi tiết khối lượng công việc khảo sát địa chất như sau:

STT

Nội dung công việc

   1

Khoan đất cấp I-III dưới nước (8 hố khoan inverter x 20m/hố, 1 hố khoan nhà điều hành 30m )

   2

Thí nghiệm SPT

   3

Thí nghiệm mẫu ND (Đất loại sét - 9 chỉ tiêu thông thường)

   4

Thí nghiệm mẫu không ND (Đất loại cát)

   5

Thí nghiệm nén 1 trục nở hông (qu)

   6

Thí nghiệm nén cố kết

   7

Thí nghiệm nén 3 trục sơ đồ CU

   8

Thí nghiệm nén 3 trục sơ đồ UU 

   9 Thí nghiệm nén 3 trục sơ đồ CD

  10

Lập báo cáo khảo sát ĐCCT (Nộp 06 bộ )

  11 Huy động giải thể thiết bị
  12 Vận chuyển nội bộ các hố khoan
  13 Chi phí quản lý, làm bè hao phí

Một số hình ảnh thi công:

0937894186