Khảo sát địa chất tại Hà Nam -Nhà máy dược phẩm STP, KCN Đồng Văn 2, Hà Nam

Nền Móng Đăng Quang là Nhà thầu khảo sát địa chất Dự án Nhà máy dược STP tại KCN Đồng Văn 2, tỉnh Hà Nam. 

Nhà máy Công ty cổ phần dược phẩm quốc tế STP của Công ty cổ phần dược phẩm quốc tế STP - Nhà máy sản xuất thực phẩm chức năng đầu tư tại KCN Đồng Văn II, với ngành nghề Sản xuất thực phẩm chức năng dạng viên cốm, viên nang, cốm và siro theo chuẩn GMP-WHO; Tổng số vốn đầu tư của dự án là 35 tỷ đồng; Quy mô dự án là 460 triệu sản phẩm /năm; diện tích đất sử dụng là 3.500 m2.

Chi tiết khối lượng công việc khảo sát địa chất như sau:

STT

Nội dung công việc

   1

Khoan đất cấp I-III trên cạn (Đất)

   2

Khoan đất cấp IV- VI trên cạn (Cuội sỏi và đá phong hóa, đá gốc)

   3

Thí nghiệm SPT

   4

Thí nghiệm mẫu ND (Đất loại sét - 9 chỉ tiêu thông thường)

   5

Thí nghiệm mẫu không ND (Đất loại cát)

   6

Thí nghiệm nén 1 trục nở hông (qu)

   7

Thí nghiệm nén cố kết

   8

Thí nghiệm mẫu nước ăn mòn bê tông (Nước mặt và nước ngầm)

   9

Thí nghiệm nén 3 trục sơ đồ CU

   10

Thí nghiệm nén 3 trục sơ đồ UU 

   11

Lập báo cáo khảo sát ĐCCT (Nộp 3 bộ bản cứng và đĩa CD)

Một số hình ảnh thi công:

0937894186