Khảo sát địa chất tại Hà Nội - Nhà máy Đông Dược Thăng Long

Nền móng Đăng Quang khảo sát địa chất nhà máy sơ chế Dược liệu, sản xuất thuốc Đông Dược tại Lô CN-6, KCN Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, Thành Phố Hà Nội. 

Nhà máy  có qui mô 4.255m2.

Công việc chi tiết như sau:

 STT                   

Nội dung công việc
   1 Khoan đất cấp I-III trên cạn (Đất)
   2 Thí nghiệm SPT
   3 Thí nghiệm mẫu ND (Đất loại sét - 9 chỉ tiêu thông thường)
   4 Thí nghiệm mẫu không ND (Đất loại cát)
   5 Thí nghiệm các chỉ tiêu thông thường của đá
   6 Lập báo cáo khảo sát ĐCCT (Nộp 3 bộ bản cứng)

 

Một số hình ảnh thi công:

 
   

 

0937894186